ฤดูกาลแห่งการสมัครงาน

คิดว่าหลายคนต้องเคยเจอ

ตอบรับแบบนี้ได้งานชัวร์ๆ

ลุ้นๆจะได้ไหมนะ

คิดแง่ดีเข้าข้างตัวเองไว้ก่อน

อยากจะโทรไปด่าHR