เปิดสถิติเลือกตั้งครั้งแรก คนไทยมาไกลถึงไหนแล้ว?

ย้อนกลับไปเมื่อ ๘๖ ปีที่แล้ว ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๔๗๖ คนไทยได้รู้จักกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เป็นครั้งแรก ถ้าจะให้ถามว่าคนยุคนั้นรู้สึกอย่างไร ก็พอจะประเมินไว้ว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๔,๒๗๘,๒๓๑ คน ที่ได้มีโอกาสเลือกตั้งครั้งแรกก็งง ๆ อยู่เหมือนกัน เพราะไม่เคยเลือกมาก่อน แถมระบบการเลือกตั้งยังเป็นการเลือกตั้งทางอ้อม เลือกกัน ๒ ขยักอีก ส่วนการเลือกตั้งในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ นี้ เป็นการเลือกตั้งครั้งที่ ๒๘ นอกจากระบบวิธีการเลือกตั้งก็เปลี่ยนไปชวนงงแล้ว ประเทศไทยยังมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรกสูงถึงประมาณ ๗ ล้านคนด้วย ซึ่งแต่ละคนก็คงมีความรู้สึกแตกต่างกันไป

ถึงอย่างไรก็ตาม ในการเลือกตั้งครั้งแรก ๒๔๗๖ มีผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันถึง ร้อยละ ๔๑.๔๕ ของผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงทั้งหมด นับว่าเป็นจำนวนไม่น้อยเลย โดยที่จัดหวัดเพชรบุรีมีผู้มาใช้สิทธิสูงที่สุด ทั้งนี้การเลือกตั้ง ๑๕ พฤศจิกายน ๒๔๗๖ นับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของประชาธิปไตยไทย

ส่วนการเลือกตั้ง ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ นี้ จะมีผู้ใช้สิทธิมากน้อยเท่าไหร่ และจังหวัดไหนจะมีผู้มาใช้สิทธิสูงที่สุด คำตอบอยู่ในมือคนไทยทุกคน