สงกรานต์ ๒ มาตรฐาน

 

ควันหลงสงกรานต์ ท่ามกลางความสนุกสนานอาจมี ๒ มาตรฐานสำหรับบางคน

เอาสงกรานต์ของกรูคืนมา….