๑๐ ของต้องพกไว้เพื่อไปรับเสด็จ

ในโอกาสที่รัฐบาลเชิญชวนชาวไทยร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค วันที่ ๕ พฤษภาคม และเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาทวันที่ ๖ พฤษภาคม นอกเหนือจากการแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ (หรือ เสื้อสีเหลืองอื่น ๆ) แล้ว ประชาชนคนไทยเตรียมตัวไปรับเสด็จอย่างไรบ้าง Typeไทย ได้รวบรวม ๑๐ ของต้องมีไว้เพื่อที่จะไปร่วมรับเสด็จกันได้อย่างสะดวกสบายขึ้น  ดังนี้

๑. บัตรประจำตัวประชาชน – นอกจากเสื้อสีเหลืองแล้ว การเดินทางเข้าพื้นที่รับเสด็จเจ้าหน้าที่อาจขอตรวจบัตรประชาชนเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงานทุกคน ดังนั้นจึงไม่ควรลืมพกบัตรประจำตัวประชาชนเด็ดขาด

๒. บัตรโดยสารรถสาธารณะ – เนื่องจากจะมีการปิดถนนบริเวณโดยรอบ การนำรถส่วนตัวไปจะมีความลำบาก แนะนำให้ไปจอดรถในสถานที่ที่รัฐจัดให้ หรือ เดินทางโดยรถสาธารณะจะสะดวกกว่า สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่สะดวกที่สุดในปัจจุบันคือ สถานีหัวลำโพง ส่วนสถานีรถไฟฟ้าก็จะเป็นสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ

๓. ยาดม ยาลม ยาประจำตัว – ใครที่มีโรคประจำตัวอย่าลืมพกยาไปด้วย ควรเขียนข้อมูลโรคประจำตัวการแพ้ยาใส่ไว้ในกระเป๋าเผื่อเหตุฉุกเฉิน ยาดม ยาลม พกไว้เผื่อมีอาการวิงเวียน จะเป็นลม

๔. น้ำดื่ม ลูกอม – อากาศร้อน ๆ ส่งผลให้เกิดความอ่อนเพลียได้ง่าย จิบน้ำบ่อย ๆ และลูกอมช่วยเพิ่มพลังคืนความสดชื่น สามารถรอเฝ้ารับเสด็จได้โดยไม่เพลีย

๕. พัด พัดลมมือถือ สเปรย์เย็น – สารพัดเครื่องมือคลายร้อนต่าง ๆ งัดออกมาใช้ได้เต็มที่ เพราะต้องใช้แน่ ๆ

๖. ทิชชู่เปียก – หนึ่งในสิ่งของเพิ่มความสะดวกสบาย หากต้องแวะเข้าห้องน้ำ หรือ เช็ดเนื้อเช็ดตัวระหว่างรอรับเสด็จ

๗. หมวก หรือ ร่ม – แม้ว่าเส้นทางเสด็จจะมีร่มเงาพอสมควร แต่ด้วยอากาศร้อนอบอ้าว หรืออาจมีฝนตก ผู้เข้าร่วมรับเสด็จสามารถสวมหมวก หรือกางร่มได้ แต่เมื่อกระบวนเสด็จฯ มาเจ้าหน้าที่จะขอความร่วมมือ เก็บร่ม งดสวมหมวกจนกว่ากระบวนเสด็จจะผ่านไปทั้งหมด

 ๘. ถุงผ้า และถุงขยะ – ของทุกอย่างที่พกมาใส่ไว้ในถุงผ้าช่วยกันลดโลกร้อนนะ ส่วนถุงขยะพกมาเก็บขยะกลับไปด้วย เมื่อออกจากพื้นที่รับเสด็จก็จะยังคงรักษาไว้ซึ่งความสะอาดเหมือนเดิม แบบนี้จึงเรียกว่าคนไทยจิตอาสาตัวจริง

๙. ธงรับเสด็จ – นอกจากธงชาติไทยแล้ว ธงประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ขนาดเล็กก็สามารถนำมาโบกรับเสด็จได้ทั้งสองวัน

๑๐. หัวใจ – สิ่งสุดท้ายที่ไม่ควรลืมเด็ดขาดคือ หัวใจอันจงรักภักดีแด่ราชวงศ์จักรี พกหัวใจแล้วเดินทางไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีสำคัญของคนไทยร่วมกัน