๒๒ พฤษภา ๕ ปี คสช. มาฉลองให้ลุงกัน

 

วันนี้ (๒๒ พฤษภาคม) เป็นวันครบ ๕ ปี! ที่ลุง และเพื่อน ๆ ชาวคณะ คสช. เข้ามาดูแลประเทศไทย
ในโอกาสนี้ Typeไทย ขอเป็นตัวแทนคนไทย มอบเค้กให้กับลุง เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณลุงปฏิบัติหน้าที่ดูแลบ้านเมืองเราให้พัฒนาลุล่วงต่อ ๆ ไป ไม่ว่าจะแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี แผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ชาติ หรือแผนใด ๆ ก็ตาม ถ้าเป็นประโยชน์กับคนในประเทศแล้ว ก็ทำให้เต็มที่ ขออย่างเดียว ไม่เอา “ป้อม” ได้เปล่าลุง

พร้อมกันนี้ ก็ขอเชิญชวนคนไทยร่วมอวยพร และตลอดจนส่งคำขอบคุณให้กับลุงในวาระสำคัญนี้ และเชิญรับชมคำขอบคุณจากใจลุง ถึงทุก ๆ คน

เปิดดูช้า คลิปปลิว อดดูนะเอ้อ!