สิทธิคุณแม่วันนี้….พี่ตู่มีอะไรให้อะไรบ้าง?

เพราะการมีลูกยุคนี้ค่าใช้จ่ายสู๊งสูงงง!!

“พี่ตู่” เองก็รู้ดีจึงได้ปรับสิทธิต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตของคุณแม่ในยุคดิจิทัลได้มากขึ้น โดยเฉพาะสองสิทธิหลัก ๆ ของคนไทยคือ “สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า” (บัตรทอง) สำหรับคนไทยทุกคน และ “สิทธิประกันสังคม” สำหรับมนุษย์เงินเดือน ส่วนสิทธิข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือสิทธิอื่น ๆ ก็มีปรับตามวาระโอกาสแต่ขอเว้นไว้ไม่กล่าวถึง เพราะสิทธิบัตรทองและประกันสังคมนั้นครอบคลุมคนไทยส่วนใหญ่มากกว่านะจ๊ะ

คุณแม่บัตรทอง “ฟรีตลอดรายการ”

สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือที่พวกเราคุ้นเคยคือบัตรทอง เป็นสิทธิด้านการรักษาพยาบาลที่คนไทยทุกคนมีสิทธิได้รับ หากไม่ได้มีความคุ้มครองผ่านสิทธิอื่นใดอย่างประกันสังคม ข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ สามารถสมัครบัตรทองเพื่อใช้สิทธิรักษาพยาบาลได้ฟรี โดยเฉพาะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์นั้น ก็สามารถเข้ารับการดูแลรักษาพยาบาลฟรีตั้งแต่ฝากครรภ์ไปจนถึงคลอดบุตรเลยทีเดียว อาทิ  ฝากครรภ์มาตรฐานสากลครบ ๕ ครั้ง ตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อลดปัญหาการเกิดภาวะผิดปกติในเด็ก ห้องคลอด บริบาลทารกแรกเกิดและดูแลสุขภาพเด็กแรกเกิดจนถึง ๕ ขวบ และอื่น ๆ โดยคุณแม่ที่ถือบัตรทองสามารถใช้สิทธิต่อเนื่องในการคลอดลูกฟรีได้ตามสถานพยาบาลที่ฝากครรภ์ไว้

 

คุณแม่ประกันสังคม “เลือกได้..จ่ายก่อน..ขอรับเงินทีหลัง”

สำหรับคุณแม่ทำงานส่วนใหญ่จะเข้าระบบประกันสังคม โดยคุณแม่ที่ตั้งครรภ์สามารถรับสิทธิ์ต่าง ๆ ได้ โดยสามารถเลือกโรงพยาบาลที่จะฝากครรภ์และทำคลอดได้ (ไม่ต้องไปโรงพยาบาลตามสิทธิ) และนำใบเสร็จมาเบิกค่าใช้จ่ายทีหลัง โดยสิ่งที่ประกันสังคมให้มีดังนี้

ค่าตรวจและค่ารับฝากครรภ์ จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท ค่าคลอดบุตร เหมาจ่ายครั้งละ ๑๓,๐๐๐ บาท ชดเชยค่าจ้างเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ ๕๐ ของเงินเดือนเฉลี่ย ๙๐ วัน (คิดจากฐานเงินเดือนไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท) ไม่เกิน ๒ ครั้ง ค่าสงเคราะห์บุตร เดือนละ ๖๐๐ บาทต่อบุตร ๑ คน (จำนวนคราวละไม่เกิน ๓ คน) ตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งอายุครบ ๖ ขวบ ค่าสงเคราะห์บุตรนี่เพิ่งปรับจาก ๔๐๐ เป็น ๖๐๐ ขอบคุณพี่ตู่ด้วยล่ะ รวมสูงสุดที่จะได้รับก็เกือบ ๆ ๘๐,๐๐๐ บาท

 

แต่เดี๋ยวก่อน ในการเลือกตั้งที่ผ่านมาหลายพรรคการเมืองหาเสียงไว้ว่าจะช่วยเหลือคุณแม่ให้มากขึ้นทั้ง “นโนบายมารดาประชารัฐ” ของพรรคพลังประชารัฐ และ “นโนบายเกิดปั๊ปรับสิทธิเงินแสน” ของพรรคประชาธิปัตย์ เร้าใจแบบที่ว่าถ้าใครไม่รีบให้รออีกนิด ดีไม่ดีปีหน้ามีลูกแถมเงินแสนจากรัฐบาลลุงตู่เลยนะ (ถ้าลุงอยู่ไหวไม่หนีไปเสียก่อน)

 

สำหรับคุณแม่วันนี้ ก็รับสิทธิแบบเดิมไปก่อน ส่วนคุณแม่คนไหนสามารถใช้สิทธิอะไรได้นั้น สามารถตรวจสอบสิทธิของตัวเองได้ที่ : http://eservices.nhso.go.th/eServices/mobile/login.xhtml เลยจ้า