ตอบคำถามดิสต์ ๆ ด้วยวาทะอาจารย์ศิลป์

คอร์ราโด เฟโรชี (Corrado Feroci) หรือ อาจารย์ศิลป์ พีระศรี ชาวอิตาลีสัญชาติไทย ประติมากรจากเมืองฟลอเรนซ์ ที่เข้ามารับราชการในประเทศไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๖ เป็นปูชนียบุคคลที่สร้างคุณูปการในทางศิลปะและมีผลงานที่สำคัญในประเทศไทยมากมาย อีกทั้งยังเป็นผู้ก่อตั้งและอาจารย์สอนวิชาศิลปะที่โรงเรียนประณีตศิลปกรรม ซึ่งต่อมาคือมหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์ศิลป์ เป็นคนที่ให้ความรัก ความห่วงใยและความปรารถนาดีต่อลูกศิษย์อยู่ตลอดจนเป็นที่รักและนับถือทั้งในหมู่ศิษย์และอาจารย์ด้วยกัน อาจารย์ทำหน้าที่สอนและให้คำแนะนำดี ๆ กับลูกศิษย์มากมายทั้งที่อยู่ในระหว่างเรียน หรือเรียนจบไปแล้วก็ตาม จึงมีคำพูดหลาย ๆ คำที่ชวนให้คิด และเป็นกำลังใจให้ลูกศิษย์เสมอ ซึ่งหลาย ๆ คำแนะนำก็ยังสามารถใช้ได้จนถึงปัจจุบัน

Typeไทย ถือโอกาสรวบรวมปัญหาของคนรุ่นใหม่ที่อาจไม่เคยรู้จักอาจารย์ศิลป์มาเป็นคำถาม แล้วรวบรวมคำพูดอาจารย์ศิลป์ พีระศรี น่าจะช่วยแก้ไขและเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังประสบปัญหามาให้ โดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคน ตามไปดูกันเลย