จันทชูรสกลเม็ด ฝ่าวิกฤติ โควิด ๑๙

เปิดกลเม็ดฝ่าวิกฤติไวรัสตอนนี้จันทชูรสและคณะขอให้ความรู้ที่ไม่เกี่ยวกับการทำอาหาร แต่เกี่ยวข้องกับการรับประทานอาหาร

กินอย่างไรให้ปลอดภัยจาก “โควิด ๑๙”

แม้ว่าคำแนะนำจะเป็นเรื่องง่าย ๆ แต่หลายคนก็ยังคงทำกันผิดวิธี หรือไม่ได้ให้ความสำคัญมากนัก แต่ด้วยสถานการณ์ล่าสุดที่โควิด ๑๙ ได้ระบาดไปทั่วโลก ก็น่าจะตระหนักกันได้แล้วว่า สิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องที่ควรมองข้ามอีกต่อไป

อย่างน้อยจนกว่าจะมีวัคซีนรักษา และป้องกัน คนไทยควรกินร้อน(กินสุก) ใช้ช้อนกลาง และล้างมือให้ถูกวิธี เพื่อป้องกันการระบาดของโควิด ๑๙ ดังนี้

กินสุก (กินร้อน)

๑. กินอาหารปรุงสุกใหม่ (งดกินดิบ)

๒. ในกรณีข้าวกล่อง อาหารถุง ต้องนำมาอุ่นให้ร้อนก่อนทุกครั้ง

๓. อาหารที่เหลือจากการกินเก็บไว้นานเกินกว่า ๔ ชั่วโมง ต้องนำมาอุ่นให้ร้อนอย่างทั่วถึง

๔. หลีกเลี่ยงการเข้าไปในตลาดค้าสัตว์มีชีวิต

๕. งดสัมผัสสัตว์ที่ป่วยหรือตาย

ช้อนกลาง

๑. ใช้ช้อนกลางในการตักอาหารเมื่อกินอาหารร่วมกับผู้อื่น

๒. พกช้อนกลางไปเอง

๓. ปฏิเสธการรับประทานอาหารร่วมกับคนที่ไม่ใช้ช้อนกลาง

๔. หลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะอื่น ๆ ร่วมกัน

๕. เมื่อรับประทานเสร็จแล้วล้างภาชนะให้สะอาด

ล้างมือ

การล้างมืออย่างถูกวิธีให้ปฏิบัติตาม ๗ ขั้นตอนง่ายๆ

๑.ฝ่ามือถูกัน

๒.ฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้ว

๓.ฝ่ามือถูฝ่ามือและถูกซอกนิ้ว

๔.หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ

๕.ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ

๖.ปลายนิ้วมือถูฝ่ามือ

๗.ถูรอบข้อมือโดยล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ล้างมือนานอย่างน้อย ๒๐ วินาที

หากคิดว่าทำตามขั้นตอนยากก็ให้ล้างมือให้ทั่วทุกซอกทุกมุมและล้างมือให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้

การใช้แอลกอฮอล์เจล ควรมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ๗๐% ขึ้นไป เพื่อให้สามารถฆ่าเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ดังนั้นการดื่มสุราไม่สามารถฆ่าเชื้อได้เพราะปริมาณแอลกอฮอล์ไม่ถึง ๗๐%)

ทั้งนี้ควรหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด หรือสถานที่ที่มีมลภาวะ และไม่อยู่ใกล้ผู้ป่วยไอ จาม หากเลี่ยงไม่ได้ให้ใส่หน้ากากอนามัยป้องกัน

 

แม้จะเป็นเรื่องพื้นฐานแต่เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะป้องกันไม่ให้โรคระบาดแพร่กระจายไปในวงกว้างจนไม่สามารถควบคุมได้  ช่วยกันทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณ ครอบครัว และสังคมตั้งแต่วันนี้ ความความปรารถนาดีจาก จันทชูรสและคณะ