ไทยวิจิตร

เรื่องของคนไทยในแวดวงศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์ หรือบันเทิง เพราะไอเดียคนไทย วิจิตรไม่แพ้ชาติใดในโลก