ไทยเดิม

ย้อนไปคุ้ย คุยเรื่องเดิมๆ…ที่ยังทรงคุณค่า รู้ลึกถึงต้นตอ ให้คนไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างสตรอง