ไทยไฝว้

สังคมไทยยุคใหม่ คิดต่างอย่างสร้างสรรค์ ไท้ไทยขอเป็นเจ้าภาพ เปิดสังเวียนไฝว้ความคิด น็อคกันถึงกึ๋น แถมได้แง่คิด