นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราคือใคร

ที่อยู่เว็บไซต์ของเราคือ: https://typethai.co

เราเก็บข้อมูลส่วนตัวอะไรบ้าง และ ทำไมเราต้องเก็บ

ความเห็น

เมื่อผู้เยี่ยมชมแสดงความเห็นในเว็บไซต์ เราเก็บข้อมูลที่แสดงในฟอร์มแสดงความเห็น และหมายเลขไอพีและเบราว์เซอร์ของผู้เยี่ยมชมด้วยเพื่อช่วยในการตรวจสอบสแปม

สื่อ

ถ้าคุณอัปโหลดรูปภาพขึ้นมายังเว็บไซต์ คุณควรจะหลีกเลี่ยงการอัปโหลดรูปภาพที่มีข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งฝังมาด้วย (EXIF GPS) ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถดาวน์โหลดและดึงข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งใด ๆ จากรูปภาพบนเว็บไซต์ได้

คุกกี้

ถ้าคุณแสดงความเห็นบนเว็บไซต์ของเรา คุณอาจจะเลือกเข้าสู่การบันทึกชื่อ อีเมลและเว็บไซต์ของคุณในคุกกี้ นี่จะเป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับคุณโดยที่คุณไม่ต้องกรอกรายละเอียดเหล่านี้ซ้ำอีกครั้งในขณะที่คุณแสดงความเห็นอื่น คุกกี้นี้จะอยู่เป็นระยะเวลานานที่สุดคือ 1 ปี

ถ้าคุณมีบัญชีและคุณเข้าสู่ระบบในเว็บไซต์นี้ คุณจะตั้งคุกกี้ชั่วคราวเพื่อตรวจสอบว่าเบราว์เซอร์ยอมรับคุกกี้ได้ คุกกี้นี้ไม่มีข้อมูลส่วนตัวรวมอยู่ด้วย และ ถูกยกเลิกเมื่อคุณปิดเบราว์เซอร์ของคุณ

เมื่อคุณเข้าสู่ระบบ เราจะจัดตั้งหลายคุกกี้เพื่อที่จะบันทึกข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณและตัวเลือกการแสดงผลหน้าจอของคุณ คุกกี้การเข้าสู่ระบบจะคงอยู่ภายในสองวัน และคุกกี้ตัวเลือกหน้าจอจะอยู่เป็นเวลานานที่สุด 1 ปี ถ้าคุณออกจากระบบบัญชีของคุณ คุกกี้การเข้าสู่ระบบจะถูกลบทิ้ง

แนบเนื้อหาจากเว็บไซต์อื่น

บทความบนเว็บไซต์นี้อาจจะมีเนื้อหาที่ถูกแนบไว้ (เช่น วีดีโอ รูปภาพ บทความ เป็นต้น) เนื้อหาที่ถูกแนบไว้จากเว็บไซต์อื่นปฏิบัติในแนวทางเดียวกันกับที่ผู้เยี่ยมชมได้เข้าชมเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์เหล่านี้อาจจะมีการเก็บข้อมูลของคุณ ใช้คุกกี้ การฝังการติดตามบุคคลที่สามเพิ่มเติม และเฝ้าดูการปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาที่แนบไว้ รวมถึงการติดตามการปฏิสัมพันธ์ของคุณกับเนื้อหาที่ถูกแนบไว้ถ้าคุณมีบัญชีและเข้าสู่ระบบในเว็บไซต์นั้นไว้

คุณมีสิทธิ์อะไรบ้างกับข้อมูลของคุณ

ถ้าคุณมีบัญชีบนเว็บไซต์นี้ หรือได้แสดงความเห็น คุณสามารถร้องขอให้เราลบข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ ที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณได้ นี่ไม่รวมถึงข้อมูลใด ๆ ที่เราจำเป็นต้องเก็บสำหรับการจัดการ ข้อกฎหมาย หรือวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย

เราเก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้นานแค่ไหน

ถ้าคุณแสดงความเห็น ความเห็น และ ข้อมูลภายในนั้นจะถูกเก็บไว้ตลอด

สำหรับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของเรา (ถ้ามี) เรามีการเก็บข้อมูลส่วนตัวตามที่พวกเขาให้ไว้ในโปรไฟล์เช่นกัน ผู้ใช้ทั้งหมดสามารถดู แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนตัวเมื่อใดก็ได้ (ยกเว้นพวกเขาไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ได้) ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถเห็น และ แก้ไขข้อมูลเหล่านั้นได้เช่นกัน

นโยบายการใช้งาน Facebook Application

Facebook Application จากทางเว็บไซต์ เป็น Application ที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกิจกรรมสร้างความสนุกสนานสำหรับผู้ใช้งานเว็บไซต์เท่านั้น โดยจะแจ้ง และ ขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนใช้งาน ซึ่งผู้ใช้งานจำเป็นต้องอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลเบื้องต้นก่อนเริ่มต้นการใช้งาน อันได้แก่ ชื่อ , Facebook ID และ ภาพโปรไฟล์ อันเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ทางผู้ใช้งานได้เปิดเผยเป็นสาธารณะอยู่แล้วเพื่อร่วมกิจกรรม

ทางเว็บไซต์จะปกปิดข้อมูลของผู้ใช้งาน โดยไม่นำข้อมูลจากผู้ใช้งานไปเผยแพร่ต่อ หรือ นำข้อมูลไปใช้เพื่อการโฆษณา หรือ หาผลกระโยชน์ทางการค้าใดๆทั้งสิ้น โดยการสร้าง หรือ เก็บ หรือ ใช้ หรือ ประมวลผลข้อมูลของผู้ใช้งาน จะเกิดขึ้นโดยระบบเท่านั้น

การเผยแพร่ภาพ หรือ ส่งต่อสื่ออันประกอบไปด้วยข้อมูล หรือ รูปภาพของผู้ใช้งาน จะกระทำโดยผู้ใช้งานเท่านั้น

ระยะเวลาการเก็บภาพ หรือ ข้อมูลการร่วมกิจกรรมของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์อาจมีระยะเวลา 5 ปี นับจากวันร่วมเล่นกิจกรรม หลังจากนั้นจะถูกลบออกจากระบบโดยอัตโนมัติ

ผู้ใช้งานสามารถใช้สิทธิยกเลิกการเข้าถึงข้อมูล หรือ ยุติการเข้าถึงข้อมูลของท่านจากทางเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา โดยกระทำได้ผ่านทางระบบการจัดการของ Facebook Application ด้วยต้นเอง หรือ สามารถใช้สิทธิขอลบข้อมูลการใช้งานทั้งหมดได้ตลอดเวลาผ่านทาง อีเมล์ support@typethai.co

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ยังใช้กับการใช้บริการของเราผ่านอุปกรณ์มือถือ และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ที่ปรับให้เหมาะกับมือถือด้วย

ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ยึดนโยบายตามที่แจ้งนี้เมื่อผู้ใช้เข้าใช้งาน Facebook Application โดยอัตโนมัติ