พระราชพิธีบรมราชาภิเษก คนไทยก็มีส่วนร่วมได้

ในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ ประเทศไทยจะมีการจัดงาน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นหนึ่งในโบราณราชประเพณีที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ ซึ่งพระราชพิธีในครั้งนี้ห่างจากครั้งก่อนถึง ๖๙ ปี จึงนับเป็นโบราณราชประเพณีที่คนไทยส่วนใหญ่ ตลอดถึงคนทั่วโลกจะได้มีโอกาสเห็นเป็นครั้งแรก แม้ว่าพระราชพิธีจะจัดขึ้นในเขตพระบรมมหาราชวัง แต่คนไทยทุกคนก็ยังสามารถมีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีดังกล่าวได้นอกเหนือจากการติดตามชมผ่านสื่อต่าง ๆ โดยสามารถมีส่วนร่วมได้ดังต่อไปนี้

๑. ร่วมใส่เสื้อสีเหลือง ตลอดเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม สามารถใส่เสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ หรือเสื้อเหลืองทั่วไป อย่างไรก็ตามทางราชการขอความร่วมมือควรงดเว้นการใช้เสื้อที่มีตราสัญลักษณ์ในรัชกาลก่อนในช่วงพระราชพิธีครั้งนี้ เพื่อเป็นการร่วมถวายพระเกียรติถวายแด่รัชกาลปัจจุบัน

๒. ประดับธงชาติไทยคู่ธงสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือตราอักษรย่อพระนาม วปร. ที่เคหสถานในตำแหน่งที่เหมาะสม (ธงสัญลักษณ์พระราชพิธีอยู่ด้านขวาเมื่อมองเข้าไปจากนอกบ้าน) ส่วนบริษัท ห้างร้านเอกชน หน่วยงานต่าง ๆ ก็สามารถประดับธง ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และตั้งโต๊ะหมู่บูชาตามความเหมาะสม

๓. ติดตามข่าวสาร ชมถ่ายทอดสดพระราชพิธี เรียนรู้ ร่วมชมความงดงามอันทรงคุณค่า และมีความภาคภูมิใจโบราณราชประเพณีของประเทศไทย

๔. เฝ้าฯ รับเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราสถลมารค ในวันที่ ๕ พฤษภาคม และเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในการเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรค์ปราสาท ในวันที่ ๖ พฤษภาคม (ในพื้นที่ที่ทางราชการจัดไว้ให้ ทั้งนี้ให้รอประกาศอีกครั้ง)

๕. น้อมนำแนวพระราชดำริโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” บำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒