เพลลิสต์เพลงรักประเทศไทย “เชื่อผู้นำชาติพ้นภัย” ปะทะ “ประชาธิปไตย ๕จี”

“เพลง” นอกจากจะเป็นสิ่งที่ให้ความบันเทิง เป็นวิธีการสื่อสารอารมณ์ของศิลปิน ตลอดจนสะท้อนความเป็นไปของสังคมแล้ว “เพลง” ยังมีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังความคิด ทัศนคติ และปรับกระแสอารมณ์ของคนในสังคมด้วย โดยเฉพาะในห้วงเวลาที่เกิดวิกฤติ เกิดความขัดแย้งในสังคม “เพลง” เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้ในการกล่อมเกลาและเสริมสร้างความสามัคคีให้กับสังคม

Typeไทย ชวนย้อนกลับไปฟังเพลงปลุกใจในอดีต โดยเฉพาะในช่วงที่ประเทศไทยอยู่ในระหว่างการสร้างความเป็นชาติท่ามกลางกระแสความขัดแย้งและสงครามโลกครั้งที่ ๒ แล้วมาเปรียบเทียบกับการเพลงรักประเทศไทยในยุคปัจจุบันว่าเหมือนและต่างกันแค่ไหน ในเพลลิสต์เพลงรักประเทศไทย “เพลลิสต์เชื่อผู้นำชาติพ้นภัย” และ “เพลลิสต์ประชาธิปไตย ๕จี”

 

เพลลิสต์รักประเทศไทย ชุด “เชื่อผู้นำชาติพ้นภัย”

ย้อนกลับไปราว ๗๐ ปีก่อน ในช่วงที่ประเทศไทยอยู่ท่ามกลางบรรยากาศความขัดแย้งของมหาอำนาจ และถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งในสงครามโลกครั้งที่ ๒ ในที่สุด หลวงวิจิตรวาทการน่าจะเป็นบุคคลผู้รังสรรค์ผลงานเพลงเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ โดยแต่งเพลงไว้กว่า ๑๔๐ เพลง ซึ่งส่วนใหญ่ในนั้นเป็นเพลงปลุกจิตปลุกใจให้คนไทยรักประเทศชาติ นอกจากหลวงวิจิตรวาทการแล้วมีผู้แต่งเพลงปลุกใจให้รักชาติอีกหลายเพลงมาจนถึงช่วงภัยคอมมิวนิสต์และสงครามเย็น แต่ด้วยฉันทลักษณ์ทางภาษาที่งดงามและความกินใจ เพลงรักชาติไทยในยุคเชื้อผู้นำชาติพ้นภัยที่ได้ยินมาจนถึงตอนนี้ส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นของหลวงวิจิตรวาทการนั่นเอง

เพลลิสต์รักประเทศไทย ชุด “เชื่อผู้นำชาติพ้นภัย”

เพลง “รักชาติ” คำร้อง/ทำนอง: พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ

เพลง “ต้นตระกูลไทย” คำร้อง/ทำนอง: พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ

เพลง “รักเมืองไทย” คำร้อง/ทำนอง: พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ

เพลง “หนักแผ่นดิน” คำร้อง: พันเอกบุญส่ง หักฤทธิ์ศึก

เพลง “ตื่นเถิดชาวไทย”

เพลง “ใต้ร่มธงไทย” คำร้อง/ทำนอง: พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ

เพลง “เดิน เดิน เดิน” คำร้อง/ทำนอง: พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ

เพลง “หน้าที่เด็ก” คำร้อง: ชอุ่ม ปัญจพรรค์ / ทำนอง: เอื้อ สุนทรสนาน

กดที่ภาพเพื่อเข้าสู่เพลลิสต์

เพลลิสต์รักประเทศไทย ชุด “ประชาธิปไตย ๕จี”

มายุคปัจจุบัน “บทเพลง” ก็ยังคงเป็นเครื่องมีสำคัญในการสร้างความรักความสามัคคีให้กับคนไทย อย่างไรก็ตามความรักประเทศไทยในยุคนี้มีหลากหลายมากขึ้น มีทั้งเพลงที่ในเสนอความรักความสามัคคีของคนไทย นำเสนอความรักในศัลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวไทย รวมไปถึงรักที่จะวิพากษ์วิจารณ์เพื่อให้สังคมไทยดีขึ้น ที่สำคัญเพลงเหล่านี้แทนที่จะออกมาจากปากของรัฐโดยตรง แต่กลายมาเป็นการสะท้อนความคิดของศิลปินแทน บทเพลงรักประเทศไทยในยุคนี้จึงมีความหลากหลายทั้งในเนื้อหาและแนวดนตรี ที่อยากให้ทดลองฟังกัน

เพลลิสต์รักประเทศไทย ชุด “ประชาธิปไตย ๕จี”

เพลง “ยังมีประเทศไทย” คาราบาว

เพลง “ฉันรักประเทศไทย” เสก โลโซ

เพลง “เราเป็นคนไทย” เพชร โอสถานุเคราะห์

เพลง “เพื่อประเทศไทย” รวมศิลปิน

เพลง “ยักษ์ประเทศไทย” เก่ง ธชย

เพลง “ผมรักเมืองไทย” Mocca garden

เพลง “ตั้งธงไม่ทนคนโกง” ยืนยง โอภากุล Feat. เป้ MVL

เพลง “เกิดอยู่เมืองไทย” พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

เพลง “สันติภาพ” บอมบ์ แอท แทร็ค

เพลง “Amazing Thailand” TaitosmitH

กดที่ภาพเพื่อเข้าสู่เพลลิสต์

บทเพลงกับการสร้างความรักความสามัคคีในสังคมไทยมีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แม้เวลาจะผ่านยุคเชื่อผู้นำชาติพ้นภัยมาแล้วกว่าครึ่งศตวรรษ มีศิลปินต่าง ๆ มากมายที่นำเสนอวิธีรักประเทศไทยในแบบของตัวเอง แต่ก็น่าสนใจว่าผู้นำบางคนในยุคปัจจุบันยังคงใช้เพลงในการสร้างความรักความสามัคคีให้กับประเทศไทย คงเป็นเพราะว่า “เพลง” ยังคงมีคุณค่ากับสังคมไทย และเป็นสิ่งเข้าถึงได้ง่ายสำหรับทุกคน