Siri นี้ มีไว้ให้คนไทยคุย ยาม”ร้อนใจ”

#ออริจินัลวิดีโอ
เข้าเดือนเม.ย. หน้าร้อนคราวนี้ ดูเหมือนว่า คนไทยคงมีแต่เรื่อง “ร้อนใจ”
กับภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกจากผลพวงของไวรัสโควิด บางคนเรียกว่าเจอทางตัน จนไร้ทางออกทีเดียว

ในยุค ๕.๐ ที่ดูเหมือนเราจะหาคำตอบให้กับทุกเรื่องได้จากเทคโนโลยี
แต่ในช่วงที่ทุกข์ร้อนใจ หาคำตอบไม่ได้
เราอยากชวนคนไทยกลับไปคุยกับ สิ่งที่มีคำตอบดีๆ และทางออกให้กับคนไทยเสมอมา

ขอเป็นกำลังใจให้คนไทยที่กำลังเหนื่อย หมดกำลัง
และยังหาคำตอบให้กับตัวเองไม่ได้ในช่วง “หน้าร้อน” ที่มีแต่ “เรื่องร้อนใจ” แบบปี ๒๕๖๓ นี้

Typeไทย เป็นกำลังให้ทุกคนผ่านช่วงนี้ไปได้ครับ

Credit: Free Footage from Pixabay.com
(Footage Video by Olivier Polome-Pengthong and Charlie Wang)