๑ กันยา ค้นหาความ “สืบ” ในตัวคุณ

ในโอกาสวันสืบ นาคะเสถียร ๑ กันยายน Typeไทย ชวนทุกคนร่วมตอบคำถาม ๕ ข้อ เพื่อค้นหาความเป็น “สืบ” หรือความเป็นนักอนุรักษ์ในตัวคุณ

สืบ คือใคร?

สืบ นาคะเสถียร เดิมชื่อว่า สืบยศ นาคะเสถียร เป็นผู้ที่ปลิดชีพตัวเองเพื่อรักษาผืนป่าที่สำคัญของโลก ป่าห้วยขาแข้ง และป่าทุ่งใหญ่นเรศวร

หากไม่มีเสียงปืนดัง ณ ห้วยขาแข้ง ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๓ เวลา ๔.๐๐ น. ประเทศไทยคงไร้ซึ่งป่าอุดมสมบูรณ์ถึงกับกลายเป็นทะเลทรายไปแล้ว

อยากรู้จัก สืบ นาคะเสถียร ให้มากขึ้น คลิกที่นี่

 

และถ้าสนใจค้นหาความ “สืบ” ในตัวคุณ 

มาคำถาม ๕ ข้อนี้กัน